Post-İş

post prodüksiyon işçileri sendikası

ASC CDL

The American Society of Cinematographers Color Decision List (ASC CDL)

METADATA

Veri hakkındaki bilgiye metadata denir. Örneğin EDL, altyazı, LUT veya avid projesi birer metadatadır. Metadata, LUT örneğinde olduğu gibi estetik bilgi de taşıyabilir,  EDL’deki gibi teknik bilgi de taşıyabilir.

ASC Technology Committee’nin farklı sistemler arasında primary color grading alışverişini sağlaması için tasarladığı ASC-CDL de bir metadatadır. Ağustos 2007’de 1.01 versiyonu duyurulan ASC-CDL, görüntü yönetmeninin çekimden sonra resme yaptığı müdahaleyi colorist’ten editöre, matte painter’dan compositing artiste kadar bütün post prodüksiyon aşaması boyunca taşınmasını sağlayan  bir standarttır. ASC-CDL bilgisini taşıdığı resimle birleştirilebileceği gibi resimden ayrı bir şekilde de kullanılabilir. İmajın tamamına ait olan 1 adet satürasyon bilgisi ve her kanala ayrı ayrı ugulanabilen 9 adet Slope, Offset ve Power (SOP) olmak üzere 10 adet renk bilgisi taşır. ASC-CDL imaja uygulayacağı etkiyi aşağıdaki formülle hesaplar.

Read More

More Information